Την ανάγκη έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια του είδους " ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ". – ΑΔΑ: 9Ε9Α46907Θ-6ΤΥ

Θέμα: Την ανάγκη έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για την προμήθεια του είδους " ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ".
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2022 11:39:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε9Α46907Θ-6ΤΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου