ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 2 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 9Ε7046907Θ-Ω2Ο

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 2 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2022 12:29:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε7046907Θ-Ω2Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου