ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 2 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 9ΔΥΒ46907Θ-ΔΘΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΘΥΡΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 2 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:17:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΥΒ46907Θ-ΔΘΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου