Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3611/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΔΨΠ46907Θ-ΝΟ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3611/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2022 13:29:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΨΠ46907Θ-ΝΟ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου