ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΔΑ: 9ΧΘ646907Θ-8ΤΜ

Θέμα: ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 14:29:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΘ646907Θ-8ΤΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου