ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 0,2 mm ‘ΤΡΙΧΑ’, ΕΥΘΥ 5cm, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΔΑ: 98ΨΣ46907Θ-Α16

Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 0,2 mm ‘ΤΡΙΧΑ’, ΕΥΘΥ 5cm, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 14:34:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΨΣ46907Θ-Α16
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου