Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3093/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 976Ν46907Θ-Ζ6Α

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3093/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 11:44:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 976Ν46907Θ-Ζ6Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου