Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3157/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 972Α46907Θ-ΤΑΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3157/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2022 10:11:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 972Α46907Θ-ΤΑΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου