Έλεγχος καλής λειτουργίας θαλάμου διάλυσης κυτταροστατικών Biobase 11224BBC86 φαρμακείου του Νοσοκομείου και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού – ΑΔΑ: 96Ρ546907Θ-ΝΕΥ

Θέμα: Έλεγχος καλής λειτουργίας θαλάμου διάλυσης κυτταροστατικών Biobase 11224BBC86 φαρμακείου του Νοσοκομείου και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 13:56:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Ρ546907Θ-ΝΕΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου