Κατάθεση προσφοράς για την «Συντήρηση ανελκυστήρων ΚΕΦΙΑΠ και ΚΨΥ». – ΑΔΑ: 95Γ846907Θ-Ε93

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «Συντήρηση ανελκυστήρων ΚΕΦΙΑΠ και ΚΨΥ».
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2022 14:07:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95Γ846907Θ-Ε93
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου