ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PIGTAIL – ΑΔΑ: 95ΧΡ46907Θ-ΜΑΧ

Θέμα: ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PIGTAIL
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 11:05:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΧΡ46907Θ-ΜΑΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου