ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: 94ΦΟ46907Θ-ΕΡ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 23/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2022 14:17:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΦΟ46907Θ-ΕΡ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου