ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ". – ΑΔΑ: 941346907Θ-133

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ".
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2022 10:43:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 941346907Θ-133
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου