Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2239/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 93ΟΣ46907Θ-Μ3Φ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2239/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2022 13:16:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΟΣ46907Θ-Μ3Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου