Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2279/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 92ΚΘ46907Θ-ΦΕΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2279/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 14:12:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΚΘ46907Θ-ΦΕΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου