ΧΕ-1866 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 598/2022 – ΑΔΑ: 92ΗΑ46907Θ-Π2Η

Θέμα: ΧΕ-1866 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 598/2022
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:08:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΗΑ46907Θ-Π2Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου