Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ΔΕ Οδηγών από το ΓΝ Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 9 και 10/11 – ΑΔΑ: 6ΥΟΝ46907Θ-ΘΒΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ΔΕ Οδηγών
από το ΓΝ Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 9 και 10/11
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 09:18:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΟΝ46907Θ-ΘΒΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου