ΧΕ-1988 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1637/2022 – ΑΔΑ: 6ΒΠΓ46907Θ-ΛΟΡ

Θέμα: ΧΕ-1988 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1637/2022
Ημερομηνία: 22/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 16:00:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΠΓ46907Θ-ΛΟΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου