Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.315 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΤΒ246907Θ-107

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.315 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 07:31:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΒ246907Θ-107
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου