Π25Θ17-2022 – ΑΔΑ: 6ΤΘΨ46907Θ-ΔΟΞ

Θέμα: Π25Θ17-2022
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2022 17:44:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘΨ46907Θ-ΔΟΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου