ΧΕ-2021 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΔΑ: 6ΘΩ446907Θ-ΣΞΟ

Θέμα: ΧΕ-2021 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 23/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:21:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΩ446907Θ-ΣΞΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου