Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2332/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΤΔΓ46907Θ-ΟΦΒ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2332/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 11:34:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΔΓ46907Θ-ΟΦΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου