Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 426/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΣΚΒ46907Θ-Λ7Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 426/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 13:34:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΚΒ46907Θ-Λ7Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου