ΧΕ-1913 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SARS – CoV- 2 ( RAPID TEST )" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΡΘΤ46907Θ-ΒΨΦ

Θέμα: ΧΕ-1913 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ SARS – CoV- 2 ( RAPID TEST )" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:16:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΘΤ46907Θ-ΒΨΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου