Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.22621/7-11-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της Κουτρή Ελένης , κλάδου Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στον Αγ Αιδηψού στις 06-11-2022 – ΑΔΑ: 6Ρ3Ο46907Θ-ΣΤΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.22621/7-11-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης της Κουτρή Ελένης ,
κλάδου Επισκεπτριών Υγείας, από το Γ.Ν.Χαλκίδας στον Αγ Αιδηψού στις 06-11-2022
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 11:00:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ3Ο46907Θ-ΣΤΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου