Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΠΩΡ46907Θ-ΞΘΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1789/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 24/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 10:51:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΩΡ46907Θ-ΞΘΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου