Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2142/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΠΔΗ46907Θ-ΝΡΦ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2142/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 10:52:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΔΗ46907Θ-ΝΡΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου