ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: 6Π8Ι46907Θ-ΖΙΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 23/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2022 14:10:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π8Ι46907Θ-ΖΙΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου