Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1648/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΟΗ146907Θ-ΓΣ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1648/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 11:04:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΗ146907Θ-ΓΣ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου