Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1801/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Ο9Υ46907Θ-ΦΤΠ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1801/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 07:31:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο9Υ46907Θ-ΦΤΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου