Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2279/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΜΘΡ46907Θ-99Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2279/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 24/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 14:19:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘΡ46907Θ-99Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου