Π25Θ32-2022 – ΑΔΑ: 6Λ0Π46907Θ-ΜΒ5

Θέμα: Π25Θ32-2022
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 15:11:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ0Π46907Θ-ΜΒ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου