Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1617/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΚΓΩ46907Θ-ΞΤΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1617/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 08:06:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓΩ46907Θ-ΞΤΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου