Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3104/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Κ2Ω46907Θ-Ζ1Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3104/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 14:10:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ2Ω46907Θ-Ζ1Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου