Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1619/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΙΓΙ46907Θ-3ΡΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1619/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 23/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2022 15:19:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓΙ46907Θ-3ΡΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου