Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ. πρωτ. 23651,23650/21-11-2022 εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 18 και 20-11-2022 – ΑΔΑ: 6Γ0Ζ46907Θ-4ΛΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ. πρωτ. 23651,23650/21-11-2022 εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 18 και 20-11-2022
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 10:30:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ0Ζ46907Θ-4ΛΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου