ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ PEPTAMEN – ΑΔΑ: 6ΔΤΕ46907Θ-Κ6Ρ

Θέμα: ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ PEPTAMEN
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 12:45:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΤΕ46907Θ-Κ6Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου