ΧΕ-1997 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 475/2022 & ΧΕ 1055/2022 – ΑΔΑ: 6ΔΣΦ46907Θ-Ρ3Σ

Θέμα: ΧΕ-1997 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 475/2022 & ΧΕ 1055/2022
Ημερομηνία: 22/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:29:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΣΦ46907Θ-Ρ3Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου