Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3120/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΔΣ646907Θ-1Ω8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3120/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:23:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΣ646907Θ-1Ω8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου