Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1587/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Δ4Ε46907Θ-5ΕΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1587/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 11/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/11/2022 08:24:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ4Ε46907Θ-5ΕΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου