ΧΕ-2052 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1537/2022 & ΧΕ 1538/2022 – ΑΔΑ: 6Χ6446907Θ-97Ω

Θέμα: ΧΕ-2052 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1537/2022 & ΧΕ 1538/2022
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/06/2023 10:26:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ6446907Θ-97Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου