Π25Θ6-2022 – ΑΔΑ: 6ΑΥΔ46907Θ-ΨΧΝ

Θέμα: Π25Θ6-2022
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2022 17:36:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΥΔ46907Θ-ΨΧΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου