Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3205/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 66ΥΥ46907Θ-Μ6Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3205/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 10:42:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΥΥ46907Θ-Μ6Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου