ΧΕ-1907 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1222/2022 – ΑΔΑ: 66ΠΔ46907Θ-ΟΑΝ

Θέμα: ΧΕ-1907 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1222/2022
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:55:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΠΔ46907Θ-ΟΑΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου