Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 66ΦΩ46907Θ-Ι3Β

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 98/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 07:32:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΦΩ46907Θ-Ι3Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου