Π25Θ37-2022 – ΑΔΑ: 66Δ146907Θ-ΓΨ1

Θέμα: Π25Θ37-2022
Ημερομηνία: 18/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 12:19:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Δ146907Θ-ΓΨ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου