ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΝΟΥ – ΑΔΑ: 660Β46907Θ-ΧΤΒ

Θέμα: ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΝΟΥ
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 13:11:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 660Β46907Θ-ΧΤΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου