Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2947/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 65Ι046907Θ-6Ω9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2947/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 14:27:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Ι046907Θ-6Ω9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου