ΧΕ-1935 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 314/2022 , ΧΕ 810/2022 , ΧΕ 801/2022 , ΧΕ 406/2022 , 988/2022 & ΧΕ 674/2022 – ΑΔΑ: 64ΨΣ46907Θ-Θ4Χ

Θέμα: ΧΕ-1935 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 314/2022 , ΧΕ 810/2022 , ΧΕ 801/2022 , ΧΕ 406/2022 , 988/2022 & ΧΕ 674/2022
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:22:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΨΣ46907Θ-Θ4Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου