Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2140 /2022 πράξης. – ΑΔΑ: 631Θ46907Θ-ΘΝ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2140 /2022 πράξης.
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 10:54:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 631Θ46907Θ-ΘΝ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου